Επισκευή – κόλληση αντικειμένων από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο όπως βυτία νερού, βυτία καυσίμων, κανό κ.α.

Πολλά αντικείμενα κοινής χρήσης όπως δεξαμενές και βυτία νερού, βυτία καυσίμων, κανό κ.α. κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο. Τα πλαστικά αυτά είναι υλικά χαμηλής επιφανειακής

Λιπαντικά Τροφίμων Jax

Λιπαντικά για Βιομηχανίες Τροφίμων Jax

Η επεξεργασία τροφίμων και ποτών είναι παγκοσμίως ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο νέων διαδικασιών, νέου εξοπλισμού και νέων κανονισμών. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας

Need advice?

Our technical team can provide assistance on your industrial product or application needs. Please complete the enquiry form below and we will contact you within 24-48 hours.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες του βιομηχανικού προϊόντος ή της εφαρμογής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αιτήματος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.