Συγκόλληση Πολυολεφίνων (Πολυπροπυλένιο – Πολυαιθυλένιο)

Υπάρχουν μερικά πλαστικά όπως το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο (πολυολεφίνες) που λόγω της χαμηλής επιφανειακής τους ενέργειας είναι πολύ δύσκολο να συγκολληθούν χωρίς ειδική επεξεργασία της επιφάνειας τους.

Η Permabond έχει αναπτύξει κόλλες ειδικά για συγκόλληση πολυολεφινών χωρίς επιφανειακή επεξεργασία . Αυτές οι κόλλες έχουν επίσης πολύ καλή πρόσφυση σε άλλα δύσκολα στη συγκόλληση υποστρώματα όπως τεφλόν και σιλικόνη .

Υπάρχουν 2 τεχνολογίες κόλλας για τη συγκόλληση αυτών των δύσκολων επιφανειών:

  • Μεθακρυλικές Κόλλες 2 Συστατικών
  • Κυανοακρυλικές κόλλες με τη χρήση ειδικού πράιμερ

Δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο προϊόν;

Μιλήστε με έναν τεχνικό

Need advice?

Our technical team can provide assistance on your industrial product or application needs. Please complete the enquiry form below and we will contact you within 24-48 hours.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες του βιομηχανικού προϊόντος ή της εφαρμογής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αιτήματος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.