Λιπαντικά Τροφίμων

Τα λιπαντικά τροφίμων πρέπει να εκτελούν τις ίδιες τεχνικές λειτουργίες με οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό: να παρέχουν προστασία έναντι φθοράς, τριβής, διάβρωσης και οξείδωσης, να διαχέουν τη θερμότητα και να μεταφέρουν ισχύ, να είναι συμβατά με λάστιχα και άλλα υλικά στεγανοποίησης, καθώς και να παρέχουν στεγανοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις.

Επιπλέον, κάποιες εφαρμογές στα εργοστάσια τροφίμων και φαρμάκων απαιτούν τα λιπαντικά να έχουν αντοχή σε επιμολύνσης από τροφίμα, σε χημικά και σε νερό/ατμό. Πρέπει να επιδεικνύουν ουδέτερη συμπεριφορά έναντι των πλαστικών και των ελαστομερών και να έχουν τη δυνατότητα να διαλύουν σάκχαρα. Αυτά τα λιπαντικά πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για τα τρόφιμα/την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και να είναι αδρανή, άγευστα, άοσμα και διεθνώς εγκεκριμένα.

Δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο προϊόν;

Μιλήστε με έναν τεχνικό

Need advice?

Our technical team can provide assistance on your industrial product or application needs. Please complete the enquiry form below and we will contact you within 24-48 hours.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες του βιομηχανικού προϊόντος ή της εφαρμογής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αιτήματος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.