Λιπαντικές Πάστες

Είναι παρόμοια προϊόντα με τα γράσα και περιέχουν υψηλό ποσοστό στερεών λιπαντικών. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με πολύ υψηλά φορτία, αργές κινήσεις ή σε σπειρώματα και βίδες.

Δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο προϊόν;

Μιλήστε με έναν τεχνικό

Need advice?

Our technical team can provide assistance on your industrial product or application needs. Please complete the enquiry form below and we will contact you within 24-48 hours.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες του βιομηχανικού προϊόντος ή της εφαρμογής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αιτήματος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.