DOWSIL™ EA-3838 – Γρήγορη Κόλλα Σιλικόνης 2 Συστατικών

Πίνακας περιεχομένων

Ταχύτερες συναρμολογήσεις σε θερμοκρασία δωματίου με τη νέα, γρήγορη κόλλα σιλικόνης DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive

 

Αγορά συγκολλητικών και στεγανοποιητικών

Η υψηλή ζήτηση για κόλλες και στεγανoποιητικά προέρχεται από διάφορες βιομηχανίες:

 • Οικοδομή / Κατασκευές
 • Συναρμολόγηση προϊόντων
 • Αυτοκίνητα, Τρένα, Μεταφορικά Μέσα
 • Οικιακές Συσκευές
 • Αεροπορική βιομηχανία

 

Σημαντικές τάσεις ανάπτυξης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 1

 

Αντιμετώπιση των αναγκών: Μείωση του κόστους και του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή.

Το DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive έχει αναπτυχθεί για κατασκευαστές οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου, φωτισμού, αεροδιαστημικής και όχι μόνο, που θέλουν να μειώσουν ταυτόχρονα το κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα.

 

Τεχνολογίες πολυμερισμού σιλικόνης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 2

 

Τεχνολογίες προϊόντων σιλικόνης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 3

 

Συγκόλληση και Στεγανοποίηση: Πολυμερισμός σε θερμοκρασία δωματίου

Συσκευασία / Παράδοση / Αποθήκευση

Τυπικές συνθήκες αποθήκευσης σιλικόνων RTV ενός συστατικού:

Όταν φυλάσσονται στους 30°C και κάτω στα αρχικά κλειστά δοχεία τους, τα προϊόντα αυτά έχουν διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Συνθήκες αποθήκευσης των καταλυτών SILASTIC™ Q3-3636, των συστημάτων σιλικόνης RTV 2 συστατικών:

Όταν φυλάσσονται στους 25°C και κάτω στα αρχικά κλειστά δοχεία τους, οι καταλύτες SILASTIC™ Q3-3636 έχουν διάρκεια ζωής 5 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

 

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 4

 

Εφαρμογή / Τοποθέτηση

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 5

Ο εξοπλισμός για την εφαρμογή σιλικόνης RTV ενός συστατικού είναι λιγότερο περίπλοκος, καθώς δεν απαιτούνται μηχανές ανάμειξης ή θέρμανσης. Αυτό συμβαίνει επειδή η βραχυπρόθεσμη θερμότητα δεν έχει σημαντική επίδραση στην ταχύτητα σκλήρυνσης.

ΑΛΛΑ χρειάζεται ένας χώρος αποθήκευσης των τελικών εξαρτημάτων μέχρι να τελειώσει ο πολυμερισμός της σιλικόνης. Ο χρόνος στον χώρο αποθήκευσης εξαρτάται από:

 • Θερμοκρασία και υγρασία
 • Σχεδιασμός εξαρτημάτων
 • Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου

Η αναλογία ανάμειξης των παλαιότερων σιλικόνων RTV 2 συστατικών είναι 100:14 κατά βάρος (100:17 κατ’ όγκο).

Η ανομοιόμορφη αναλογία μείγματος:

 • Απαιτεί διαφορετικές αντλίες για τη σωστή μέτρηση
 • Απαιτεί ακριβή έλεγχο αναλογίας μίγματος
 • Σημαίνει ότι δεν διατίθενται στο εμπόριο φύσιγγες με την αναλογία αυτή

 

Χρόνος τοποθέτησης σιλικόνης / Χρόνος πολυμερισμού

Σιλικόνη RTV 1 συστατικού

Χρόνος πολυμερισμού της επιφάνειας της σιλικόνης (skin-over) / Χρόνος πλήρους πολυμερισμού (tack-free)

Περίληψη: Ο χρόνος σκλήρυνσης της επιφάνειας της σιλικόνης (skin-over), ένα μέτρο του ρυθμού σκλήρυνσης, ορίζεται ως ο χρόνος σε λεπτά που απαιτείται για ένα υλικό σκλήρυνσης να σχηματίσει ένα μη κολλώδες επιφανειακό φιλμ.

 

Σιλικόνη RTV 2 συστατικών

Χρόνος εργασίας – τεχνική snap

Περίληψη: Αυτή η τεχνική μετρά το χρόνο που χρειάζεται για ένα υλικό που πήζει σε θερμοκρασία δωματίου για να δείξει το πρώτο σημάδι ελαστικότητας αφού το υλικό διαμορφωθεί πλήρως και εκτεθεί σε κανονικές συνθήκες σκλήρυνσης

Ποσοστό σκλήρυνσης – χρόνοι skin-over / tack-free με επαφή με πολυαιθυλένιο

Περίληψη: Ο χρόνος πολυμερισμού skin-over (μέτρηση του ρυθμού σκλήρυνσης) ορίζεται ως ο χρόνος σε λεπτά που απαιτείται για ένα υλικό σκλήρυνσης να σχηματίσει ένα μη κολλώδες επιφανειακό φιλμ. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί επαφή μεμβράνης πολυαιθυλενίου για τον προσδιορισμό του μη κολλώδους χαρακτηριστικού και μπορεί να αναφέρει ως pass/fail εάν το skin-over time οριστεί ως ελάχιστη απαίτηση.

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 6

 

Inline pressure leak test

To inline pressure leak test μπορεί να γίνει με το Time Worker από την TM Electronics, Inc., σε συνδυασμό με ένα μεταλλικό jig σύμφωνα με το ASTM F2523-13. Το jig έχει διάκενο ύψους 1 mm και πλάτους 8 mm. Μια μικρή ποσότητα υλικού εφαρμόστηκε γύρω από τη φλάντζα του μεταλλικού jig. Αμέσως μετά την εφαρμογή του υλικού, συναρμολογήθηκε το jig και ξεκίνησε η δοκιμή.

 • Dow lab leak test parameter: Charge 6.5 kPa for 80s -► hold 6.5 kPa for 5s -► test
 • Test time: Hold 6.5 kPa for 120s
 • Pass criteria: Pressure decay max. 0.1 kPa
 • Οι παράμετροι δοκιμής είναι συγκεκριμένες για την εφαρμογή και τον πελάτη.

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 7 DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 8

 

Προφίλ πολυμερισμού

RTV 1 συστατικού

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 9

RTV 2 συστατικών

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 10

 

Ανάπτυξη πρόσφυσης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 11

 

Τυπικές ιδιότητες

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 12

 

Ειδικές ιδιότητες

Αντοχή στη θερμότητα στους 200ºC

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 13

 

Αντοχή στη θερμότητα ανά προϊόν

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 15

Δυναμική μηχανική θερμική ανάλυση (DMTA)

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 16

 

Ανακεφαλαίωση

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 17

 

Τεχνική εισαγωγή στο DOWSIL™ EA-3838 Γρήγορη Κόλλα Σιλικόνης 2 Συστατικών

Γενικές πληροφορίες προϊόντος

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 18

 • Κόλλα σιλικόνης 2 συστατικών, ουδέτερη, που αναπτύσσει γρήγορα πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορα υποστρώματα, με πολύ γρήγορη ταχύτητα σκλήρυνσης
 • Αυτή η κόλλα αποτελείται από μια μαύρη βάση και έναν λευκό καταλύτη
 • Έχει μεταβλητή αναλογία ογκομετρικής ανάμειξης 2:1 έως 4:1, μη εύφλεκτα συστατικά και διάρκεια ζωής έως και 12 μήνες και για τα δύο συστατικά
 • Θα διατίθεται στο εμπόριο σε συσκευασία δοχείων, βαρελιών και κιτ διπλού φυσιγγίου.

 

Μηχανικές ιδιότητες έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 20

 

Ταχύτητα πολυμερισμού και πρώιμη ανάπτυξη πρόσφυσης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 21

 

Εφαρμογή Σιλικόνης RTV 1 συστατικού και 2 συστατικών

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 21

 

 • Εξαλείφει την ανάγκη για επιτάχυνση μέσω φούρνου, αλλά μπορεί να επιταχυνθεί μέσω τούνελ θέρμανσης – max 60°C
 • Η εξάλειψη της θερμότητας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει τη βιωσιμότητα
 • Η ταχύτερη σκλήρυνση καθιστά δυνατή την πρώιμη ενσωματωμένη δοκιμή διαρροής πίεσης, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο του κύκλου παραγωγής
 • Η μεταβλητή αναλογία ανάμειξης παρέχει ευελιξία για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ανοιχτών χρόνων – ταχύτητες σκλήρυνσης

 

Ανάπτυξη πρόσφυσης μετά από πλήρη σκλήρυνση

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 22

Τυπικός λόγος αστοχίας σε καθαρές επιφάνειες χωρίς καμία προεπεξεργασία επιφάνειας είναι η συνεκτική αστοχία (cohesive failure), αλλά η πρόσφυση εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ιδιότητες της επιφάνειας.

 

Πιθανές αναλογίες ανάμειξης

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 22

 

Θερμική αντίσταση

Το DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως 180°C και ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες για σύντομες χρονικές περιόδους.

Όταν μεγαλύτερες επιφάνειες κόλλας υπόκεινται σε ατμοσφαιρική επαφή (O2), η αντίσταση σε υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 23

 

Συσκευασία / Παράδοση / Συνθήκες αποθήκευσης

Όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία 30°C  και κάτω στα αρχικά κλειστά δοχεία ο καταλύτης της κόλλας DOWSIL™ EA-3838 έχει διάρκεια ζωής 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 25

 

Τελική ανακεφαλαίωση

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 26

 

Εφαρμογές – Οικιακές συσκευές

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 27

 

Εφαρμογές – Άλλες αγορές

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 28

 

Συσκευασία

DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive 29

 

Συμπεράσματα

Το DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive είναι μια κόλλα σιλικόνης 2 συστατικών, ουδέτερη, RTV, που στοχεύει σε εφαρμογές όπου απαιτείται ισχυρή συγκόλληση μαζί με γρήγορη ταχύτητα σκλήρυνσης και πρώιμη ανάπτυξη πρόσφυσης χωρίς αστάρι.

 

Χαρακτηριστικά και οφέλη:

 • Γρήγορος χρόνος σκλήρυνσης
 • Γρήγορη ανάπτυξη πρόσφυσης χωρίς αστάρι
 • Βελτιωμένη πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
 • Βελτιωμένη διάρκεια ζωής στους 12 μήνες
 • Εύκολη και ευέλικτη αναλογία ανάμειξης (2:1, 3:1, 4:1)
 • Διατίθεται και σε φυσίγγια

Κύρια αγορά: Οικιακές συσκευές
Δευτερογενείς αγορές: Αεροπορική βιομηχανία, αυτοκίνητα, φωτισμός και βιομηχανία ηλεκτρονικών

 

Πηγή: Dow fast adhesive presentation

LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

Είμαστε ο τεχνικός σας συνεργάτης

Εάν έχετε απορίες ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με προϊόντα μας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εάν έχετε πρόβλημα με βιομηχανικές κόλλες, στεγανοποιητικά, λιπαντικά ή προϊόντα ηλεκτρονικής προστασίας και χρειάζεστε συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε μια λύση και να βελτιώσετε τις εφαρμογές σας.

Ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο προϊον;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε την παραγωγική σας διαδικασία μέσω των προϊόντων μας.

Γραφτείτε για να λαμβάνετε τα τεχνικά άρθρα μας.

Γραφτείτε για να λαμβάνετε τα τεχνικά άρθρα μας στο e-mail σας.

Με την εισαγωγή του email σας, αποδέχεστε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο προϊόν;

Μιλήστε με έναν τεχνικό

Need advice?

Our technical team can provide assistance on your industrial product or application needs. Please complete the enquiry form below and we will contact you within 24-48 hours.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες του βιομηχανικού προϊόντος ή της εφαρμογής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αιτήματος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.